Čo?


12244406_1659230297698732_4371070178298628414_o

Štvrté pokračovanie konferencie pre všetkých organizátorov LARPov na Slovensku. Prediskutujeme najpálčivejšie témy a preberieme možnosti vzájomnej spolupráce.

Úlohou je skúsiť nájsť riešenia pre problémy slovenského LARPu a zvýšiť tak úroveň LARPov na Slovensku.

Jesenné SHL v roku 2017 sa bude odohrávať kombinovane, bude pár prednášok a na ne bude nasledovať diskusia.