Slovíčko o organizátoroch


Slovenské Hovory LARPové pripravuje tím skúsených organizátorov a LARPistov. Celé zastrešuje organizácia Event Horizon.

nikaNikoleta “Blind” Pavlovičová

Študentka medicíny z Považskej Bystrice, ktorá sa LARPom venuje od roku 2007. V posledných rokoch organizovala či už Starých Majstrov alebo aj Príbehy z Pohraničia.

Matej “kaMoško” Moško

Divadelník a divadelný kritik, ktorý sa venuje prienikom divadla s nedivadlom. Mohli ste sa zúčastniť jeho LARPu Mierotvorca po celom Slovensku. Práve Matej je otcom myšlienky Slovenských Hovorov LARPových.

ismoMichal “Ismo” Dobrota

Starý harcovník medzi slovenskými LARPovými orgami a zakladajúci člen EH. Michal sa stará o to, aby sa na SHL vždy hovorilo o tých najpálčivejších problémoch slovenských organizátorov.

shadeMichal “Shade” Grečner

Či už si ho pamätáte ako administrátora SLADu alebo vedúceho LARPovej línie na SlavCone, je aj zakladateľom Event Horizon – organizácie usporadúvajúcej SHL.

Veronika „VIo“ Zelenáková

Úspešná organizátorka Kráľovstva vína. Začína organizovať spoločne so skupinou Event Horizon a tiež pre nás organizuje SHL.


Event Horizon

Organizácia založená v roku 2014 aby podporovala eventy na Slovensku a hlavne ľudí, ktorí ich chcú organizovať. Má za sebou besedy, párty ale aj LARPy. Jedným z najnovších počinov je konferencia Slovenské Hovory LARPové, ktorej cieľom je nielen sprostredkovať informácie a spoluprácu medzi organizátormi, ale aj rozvinúť nové organizátorské nádeje a pozdvihnúť úroveň LARPov na Slovensku.