Michal Grečner

Michalova láska k eventom započala niekde na IstroCon Martini 2003… ktorý ho prekvapil tým, že ďalší „starý“ IstroCon sa už nekonal. Mal však to neuveriteľné šťastie, že mohol stáť pri zrode festivalu SlavCon, ktorý sa od roku 2006 koná dodnes. Hoci na ňom už nepracuje, za 11 rokov prešiel mnohými funkciami od dobrovoľníka, cez koordinátora programu a stage managera až po riaditeľa festivalu. Medzitým sa venoval aj LARPom čo ho doviedlo k založeniu Event Horizonu s ktorým robí eventy dodnes.

O získaných skúsenostiach s tým ako zvládnuť produkciu LARPov vám príde porozprávať na Slovenské Hovory LARPové, kde si na neho môžete pripraviť aj svoje otázky.