Roman Roszomak Szomolai

Roman je LARPový tvorca od 2013, poloprofesionálny lektor od 2016 a profesionálny game designer od 2017. Bol jeden z kľúčových ľudí pri zakladaní herného systému Kráľovstva Vína.
Ukáže ako pripraviť hráčov, aby samotná hra prebiehala čo najčistejšie. Bude to o tvorbe workshopov a učení sa pravidiel.