Jar 2017


Na jar roku 2017 sa opäť SHL konali formou prednášok. Za ktorými nasledovala len krátka diskusia.

Tentokrát v Progressbare v Bratislave.

Mohli sme vidieť prednášky na tému workshopov od Branislav Erken Škrečko.