Jar 2016


Na jar, 27.2.2016 sa uskutočnili prvé Slovenské Hovory LARP-ové.

Čo?

Konferencia pre všetkých organizátorov LARPov na Slovensku. Prediskutovali sme pálčivé témy a preberali pár možností vzájomnej spolupráce.

Išlo o menej formálne posedenie s načrtnutím tém a nosnou diskusiou po krátkych prednáškach na tieto témy.

Úlohou bolo skúsiť nájsť riešenia pre problémy slovenského LARPu a zvýšiť tak úroveň LARPov na Slovensku.

 

Kde?

V mekke slovenských LARPov, priamo v srdci Považskej Bystrice, vo WALL
street 105 coffee&pub

 

Témy?

Vlajkovou témou prvých hovorov bolo „Ako získať hráčov“. Pozreli sme sa aj na poblematiku kostýmov na akciách a game designu LARPov.


Téma ako získať hráčov je pri každom LARPe jedna z najzáľudnejších. Práve preto sme sa jej na prvých Slovenských hovoroch LARPových venovali ako hlavnej. V dvoch blokoch preberali nie len samotný marketing a šírenie po sociálnych sieťach, ale aj možnosti propagácie širokej verejnosti, ich výhody a nevýhody.


Kostýmy patria k tradičným problémom LARPov. Jedná sa nielen o jednu z najväčších prekážok pre nových hráčov, ale aj zdroj sporov medzi LARPistami a nadšencami histórie. Je správne nechávať zodpovednosť na hráčoch alebo by mali rekvizity aj kostými zabezpečovať organizátori? Ako to vyriešiť z financovaním? A čo s tým odvekým nápadom na spoločný LARPový sklad? Prednášky samozrejme prijímame ná tému všetkých kostýmov, nie iba pseudo-historických.


Gamedesign je jedna z vecí, ktoré určujú nielen priebeh ale aj samotnú formu LARPu. Dozvedeli sme sa o samotnej organizácií a organizátoroch hneď v prvom bloku Slovenských Hovoroch Larpových.