Martin Vaňo

MMartin „Marťuša“ Vaňo je herný designer, vysokoškolský učitel, moderátor a autor Postapodcastu. Ako designér a producent sa podielal na vývoji dvoch vysokoprodukčných únikových hier pre pražský Mindmaze – Galactic Pioneers a dychberucí príbeh ponorky Nautilus ( www.mindmaze.cz)

Marťuša sa podelí o svoje skúsenosti z vývoja dvoch únikových hier – porozpráva o tom, jak tvoril imerzivní príbeh, ako navrhoval technologické riešenie a ako prebudovával pražské pivnice na vesmírnu loď či steampunkovu ponorku. Porovná herný design larpov, počítačových hier a únikoviek. Prejde s nami celý vývojový cyklus obidvoch hier, doloží to bohatou fotodokumentáciou a podelí sa o best practices a do’s & don’t vývoja únikoviek. Samozrejme nebude chýbať pousmiatie sa nad schopnosťami niektorých hráčov rozbiť nerozbitné.