Klára Homzová

Keď Klára práve neorganizuje Projekt Exodus, nekreslí, neilustruje alebo nehrá RPG hry, študuje v Bratislave animáciu. Práve tam sa venuje aj scenáristike ktorej princípy vieme použíť aj pri písaní príbehových hier. Vedieť si správne pripraviť štruktúru príbehu a využiť dramatický oblúk vám uľahčí prípravu príbehovej linky. A ak chcete vedieť viac, prídite si vypočuť Klárinu prednášku na tému Príbehová štruktúra a dramatický oblúk.