Kde?


Jeseň 2017 sa bude odohrávať v Bratislave. Ako aj naposledy v ProgressBare pod Michalskou bránou.

Začínať sa bude o 10:00.