Branislav Erken Skrečko

Branislav „Erken“ má larp ako svoje najväčšie hobby už viacero rokov a veľmi rád sa venuje larpovému designu alebo aspoň amatérskemu teoretizovaniu. Vo svojej prednáške sa bude venovať tvorbe drámy v larpe – Ako designovať dramatické momenty, realizovať drámu v príbehu larpua pracovať s hráčmi aby bol ich zážiťok čo najintenzívnejší.